Friday, November 30, 2007

xmlpub: Gällande om "allt" måste vara XML+XSL

Hej!
En fråga som dykt upp i en diskussionstråd i projektet är om verkligen allt behöver vara XML+XSL, även delar som inte har med själva innehållsmodellen som ni gjort DTDer för. Svaret på det är ja, allt ska gå via XML+XSL. Dock är det inte så att ni för den sakens skull inte kan använda t.ex. xhtml-element där det är lämpligt. Typexemplet är formulär som är ganska bra på att modellera vad som ska ingå i just ett formulär. Det finns alltså inget som hindrar att lämpliga delar av indataträdet är xhtml som sedan transformeras till identiskt samma, eller snarliknande, xhtml.

Däremot kan det vara så att ett formulär bör presenteras olika för olika utenheter. I en webbläsare kan man ha råd att breda ut sig på bredden, men på en mobil bör man nog infoga olika former av radbrytningar ofta. Även radioknappsgrupper (som kan vara lämpliga för webb) kontra popupmenyer (som är bättre om man har begränsat utrymme) kan vara något där man har behov att att göra så att resultatträdet inte ser exakt ut som inputträdet.

Så: modellen/modellerna ni gör ska vara presentationsneutral och därför måste allt gå XML+XSL-omvägen.

För att det ska bli lite mer konkret har jag knapprat ihop ett litet exempel som jag bifogar. XSL:en är lite mer avancerad än ni är vana vid, men själva poängen är snarare XML-filen + hur den visas om man öppnar den i Firefox. Växla stylesheet i login.xml mellan webb.xsl och mobil.xsl för att se skillnaderna.

Jag har skrivit gott om kommentarer som förhoppningsvis gör saker lite klarare.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2517: XML för publicering.

Thursday, November 22, 2007

DM2517: Extra handledning denna vecka

Hej,
som jag sa till er som var på handledningen igår så finns det möjlighet för er att gå på labbtillfälle i en annan kurs både idag 13-17 och imorgon fredag 8-12. Dessa labbar kommer inte vara i loftet utan i voilett/turkos. På dessa tillfällen kan ni få hjälp i den mån som det finns tid (vilket det brukar finnas).

mvh Anna
---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2517: XML för publicering.

Friday, November 9, 2007

Dagens labb

Idag sitter vi i loftet!


Hälsningar

Anna & Matts

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2517: XML för publicering.

Wednesday, November 7, 2007

xmlpub: dagens lab i loftet

Hej!
Då accessen till Loftet nu börjat fungera så kommer vi idag, och framöver, använda Loftet som primär labblokal vid de tillfällen då både Loftet och Turkos/Violett är bokade. Det betyder att det endast är om Loftet blir fullt som vi utnyttjar Turkos/Violett.

Om ni inte redan vet hur man numera tar sig till Loftet så går man in i huvudhallen i biblioteket och går igenom den. Innan man kommer ut i trapphuset har man en dörr till vänster i huvudhallen. Där funkar era kort. Gå in, tag dörren omedelbart till höger, gå upp två trappor. Loftet är bakom den gråa dörren till vänster.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2517: XML för publicering.