Monday, October 8, 2007

xmlpub: FO-labbdeadline förlängs

Hej igen,
när jag läste mail såg jag nu en förfrågan om att förlänga deadline för XSL-FO-labben, då många deadlines sammanföll för de treor som läser kursen. Därför förlängs deadline för den labben från onsdag 10/11 kl 23.59 till fredag 12/11 kl 23.59.

Mvh Björn
PS. inte skickat som SMS då det kanske inte är så akut.
---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2517: XML för publicering.