Wednesday, November 7, 2007

xmlpub: dagens lab i loftet

Hej!
Då accessen till Loftet nu börjat fungera så kommer vi idag, och framöver, använda Loftet som primär labblokal vid de tillfällen då både Loftet och Turkos/Violett är bokade. Det betyder att det endast är om Loftet blir fullt som vi utnyttjar Turkos/Violett.

Om ni inte redan vet hur man numera tar sig till Loftet så går man in i huvudhallen i biblioteket och går igenom den. Innan man kommer ut i trapphuset har man en dörr till vänster i huvudhallen. Där funkar era kort. Gå in, tag dörren omedelbart till höger, gå upp två trappor. Loftet är bakom den gråa dörren till vänster.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2517: XML för publicering.