Tuesday, February 26, 2008

xmlpub07: Extraknäck med webbsidejobb

Hej,
jag har fått en förfrågan om jag känner någon student som är intresserad av att extraknäcka med att göra en webbplats åt Stockholm Living Lab. Både estetisk och teknisk kompetens behövs. Jag vet inte riktigt omfattning. Jag tror det är en väldigt bra möjlighet att få kontakter och en bra referens.

Om ni är intresserade kontakta P-O på adressen nedan, och lämna gärna med något "arbetsprov" på någon webbplats du/ni gjort tidigare.

Mvh Björn

==========


per-olof.sjoberg@kista.com

P-O Sjöberg

070-5190491

Kista Science City, Arenan för Digitala Tjänster

Stockholm Living Lab är fokuserat på användardriven utveckling av ICT tjänster över både mobila och fasta bredbandsnät. ICT tjänster över bredbandsnät är ett mycket viktigt område där Sverige och Stockholmsregionen har möjlighet att ta en ledning. Här finns alla förutsättningar för att det verkligen skall ta fart.

Stockholm Living Lab skapar en plats där den offentliga verksamheten, industrin och forskningen i samverkan med användare får till stånd nya tjänster. Inte minst viktiga är de små och medelstora företagen som står för innovationer och nya möjligheter till ICT tjänster. Flera företag och institut kommer att ges möjlighet att ansluta sig till Stockholm Living Lab.
Just nu ingår Ericsson, TeliaSonera, Stockholms Stad, Stockholm Läns Landsting, KTH Centre for Sustainable Communications, SICS, Interactive Institute, Acreo och Kista Science City.

Stockholm Living Lab möjliggör för företag och institut att genom tillgång till relevanta användargrupper och effektiva metoder utveckla nya effektiva ICT-tjänster. Dessutom visar Stockholm Living Lab upp tjänster på ett antal platser i Stockholmsområdet, bl.a. på KTH och i Kista Mobile and Broadband Showroom.

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2517: XML för publicering.