Thursday, September 20, 2007

xmlpub: Laborationer + lablokal

Hej,
nu är lab3 XSL-FO uppdaterad och bör vara helt körbar. Jag har även lagt till en ny frivillig extralaboration om XHTML och CSS som ni kan påbörja efter dagens föreläsning.

Gällande labbsalar är det ju i det närmaste omöjligt att ta sig till Loftet för tillfället. Ärendet är hög(s)t prioriterat, men vi kan ännu inte säga när det löst sig. Därför är alla återstående labbtillfällen under period 1 förlagda i Violett/Turkos.

Notera också att ämnet för dagens föreläsning alltså är XSL-FO och CSS, och inte RSS, RDF som ursprungligen stod i schemat.

Mvh Björn
---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2517: XML för publicering.