Thursday, December 6, 2007

xmlpub: docbookrapport

Hej,
inför projektrapporten finns möjlighet att skriva rapporten i docbookformat vilket kan ge några bonuspoäng. Länken till verktyg för att transformera docbooken till pdf fungerar dock inte, så här är ett annat sätt:

Antag att du i din hemkatalog har en docbookfil som heter rapport.xml. Gör då så här:

Logga in på my.nada.kth.se med ett terminalfönster och skriv
module add fop

xsltproc --output out.fo --stringparam fop1.extension 1 ~bjornh/Public/docbook-xsl-1.71.1/fo/docbook.xsl rapport.xml
(det som börjar med "xsltproc" och slutar med "rapport.xml" ska vara på en rad, men mailprogrammen kan kanske lägga in en radbrytning)

fop -fo out.fo -pdf ut.pdf

Om allt gått rätt till har ni då en pdf-fil i er hemkatalog som heter ut.pdf

Mvh Björn


---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2517: XML för publicering.