Friday, December 21, 2007

xmlpub07: Påminnelse kursenkät

Hejsan,
detta är en påminnelse om att fylla i kursenkäten i XML-kursen. Deadline för att göra detta och få bonuspoängen blir 7/1, men ju förr dess bättre.

God Jul och gott nytt år!

/Björn